...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

    •      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีการจัดพิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิซ นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันโรค COVID-19 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง