...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร2)

    • วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๙ น. ณ โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร ๒) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร ๒) โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาล เพื่อให้บริการดูแลรักษาทางการแพทย์และพยาบาลแก่ประชาชนที่อยู่ในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง ในการนี้ มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายพินิจ จารุสมบัติ, นพ.อภิชาติ รอดสม, นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. และประชาชน เป็นจำนวนมาก