...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

    • วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดหนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม โดยมีนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายราชสักการะ ทอดผ้าไตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก