...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โรงพยาบาลพนมสารคามรับการดูงาน เรื่องระบบงาน IC ของ ห้อง AIIR.,PUI. Ward, modified AIIR room , แนวทางการจัด cohort ward และการใช้ตู้ negative

    • วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและทีม IC ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา ที่ปรึกษางานควบคุมโรคติดเชื้อสถาบันบำราศนราดูร และแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะระบบการควบคุมการแพร่เชื้อโรค : IC ของ ห้อง AIIR.,PUI. Ward, modified AIIR room , แนวทางการจัด cohort ward และการใช้ตู้ negative สำหรับพ่นยาผู้ป่วยที่งานอุบัติเหตฉุกเฉิน. เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ