...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ออกหน่วยบริจาคโลหิต ณ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

    • วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วย นพ.จิรวิทย์ ไกรกูล นายแพทย์ปฏิบัติการ และทีมพยาบาลโรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมออกหน่วยบริจาคโลหิต ณ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยกาชาดฉะเชิงเทราและโรงพยาบาลพุทธโสธร