...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม

  •    วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๖.๓๐ น. นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณวัดท่าเกวียนอำเภอพนมสารคาม
   เวลา ๗.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ต่อจากนั้้นทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ เวลา ๑๗.๐๐ น.
   ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคามโดย พญ.ศุภวรรษา ไพลดำ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลพนมสารคาม
   โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงมาก นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานในพิธี