...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    •      วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ม.๑๔ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษา บริการทันตกรรม บริการสุขภาพจิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน