...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคาม รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ

    •       วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี และเจ้าหน้าที่ เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็ม และเหรียญที่ระลึกรูปใบโพธิ์ ฯลฯ , ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น