...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    กิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ปี ๒๕๖๕

    • วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลเมืองเก่า จังหวัดฉะเชิงเทรา