โรงพยาบาลพนมสารคาม

คำถามที่พบบ่อย Q&A

....

โรงพยาบาลเปิดให้บริการเวลาใดบ้าง

ในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. ตามวันและเวลาราชการ
แผนกฉุกเฉิน (ER) เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการสำหรับเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเท่านั้น

คลินิกนอกเวลา ให้บริการตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น. ของทุกวัน และให้บริการ 08.00 - 12.00 น.ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

*** หมายเหตุ คลินิกนอกเวลาจะมีค่าบริการนอกนอกเวลา 100 บาท

โรงพยาบาลพนมสารคามมีตรวจอะไรบ้าง

มีให้บริการดังนี้ Los Angeles

ค่าคลอดที่โรงพยาบาลพนมสารคามราคาเท่าไหร่

1.ค่าคลอดปกติ ราคาประมาณ 5,000 - 6,000 บาท (กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
2.ค่าผ่าตัดตลอดทางหน้าท้อง ราคาประมาณ 17,000-18,000 บาท (กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
***(ไม่รวมค่าห้องพิเศษ)

ค่าห้องพิเศษราคาไหร่

ราคาห้องพิเศษตามสิทธิการรักษา Los Angeles

ศูนย์เวลล์เน็ตเปิดเวลาใดเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 - 19.00 น. เปิดเฉพาะในวันและเวลาราชการ อัตราค่าบริการ 1 วัน 100 บาท/1 เดือน 700 บาท /3 เดือน 2000 บาท